Το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος  με αφορμή δηλώσεις πολιτικών προσώπων σχετικά με την διαβίβαση  της δικογραφίας, που αφορά την ΕΛ. ΣΤΑΤ.  στην  Βουλή  από τους αρμόδιους εισαγγελείς, δηλώνει τα εξής :

          Το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο Νόμος «Περί ευθύνης Υπουργών» εμποδίζουν τη δικαστική αρχή να ελέγξει την ουσιαστική και νομική βασιμότητα υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Αντίθετα υποχρεώνεται αμελλητί να διαβιβάσει τις σχετικές δικογραφίες στην Βουλή.

           Η ως άνω υποχρέωση είναι γνωστή σε αυτούς που έκαναν τις ανωτέρω δηλώσεις, όταν μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν για υπόθεση με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα είχαν επικρίνει την δικαστική αρχή  διότι δεν διαβίβασε  την ανωτέρω υπόθεση αμελλητί στην Βουλή.

          Κατόπιν αυτών διερωτώμεθα αν ο όρος «αμελλητί» χρησιμοποιείται επιλεκτικά και αναλόγως με τα προσδοκώμενα πολιτικά οφέλη  ή τις επαπειλούμενες πολιτικές ζημίες.

          Η προσπάθεια ορισμένων πολιτικών να τοποθετήσουν τη δικαιοσύνη στο κέντρο μιας πολιτικής διελκυστίδας  δεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

         Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην τήρηση των Συνταγματικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας ανεξάρτητα από τα πολιτικά ή άλλα  συμφέροντα που συγκρούονται.

               Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

 Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών