ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                     

                                                                                                           

Αριθμ. Πρωτ.:92-23/11/2021

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

         ———

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, πέραν των συγχαρητηρίων στα παιδιά των συναδέλφων που, μετά από τις φετινές  πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθησαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα,  αποφάσισε να βραβεύσει, με συμβολικό χρηματικό ποσό, καθένα από αυτά  για την επιτυχία του. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι εκ των κ.κ. συναδέλφων έχουν παιδιά που πέτυχαν φέτος την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν, να αποστείλουν, μέχρι τις 2-12-2021, στη γραμματεία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eisag@otenet.gr, σχετική αίτηση στην οποία απαραίτητα θα αναγράφεται η σχολή φοίτησης και o  IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

             Ευάγγελος Μπακέλας                                Σπυρίδων Παππάς

             Εισαγγελέας Εφετών                            Αντεισαγγελέας Εφετών