135 /26-10-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

Σας ενημερώνουμε ότι την 19-10-2018, στη Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κο Μιχαήλ Καλογήρου στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Ποινική Αντιμετώπιση των Τυχερών Παιγνίων».

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε θετικό κλίμα. Συζητήθηκαν τα καίρια θέματα που μας απασχολούν  και ζητήσαμε:

– την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών ανά την επικράτεια και ιδίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με παράλληλη έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης θέσεων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,

– την αύξηση των οργανικών θέσεων αναλογικά με την αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων ανά εισαγγελία, την συμμετοχή της ΕΕΕ στην τελική διαβούλευση για τους νέους Κώδικες Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας και στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, προ της εισαγωγής προς ψήφιση στη Βουλή,

– την ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών και την κάλυψη των κτιριοδομικών αναγκών των εισαγγελιών της χώρας, με έμφαση στην ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο Εφετείο Αθηνών από την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση.

Ο κ. Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας τα αιτήματά μας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών