11 / 27-3-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

                Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και των λοιπών δικαστικών ενώσεων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2055/50/26.3.2019 τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕEL 157 της 15.6.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» παρατάθηκε  η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες έως την 30η Απριλίου 2019.

  Παράλληλα, με σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρατάθηκε η δημόσια διαβούλευση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έως την 14η Απριλίου 2019.

Το Δ.Σ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνέχεια των δημοσίων τοποθετήσεών του σχετικά με τα υπό διαβούλευση νομοθετήματα,  επεξεργάζεται βελτιωτικές προτάσεις τις οποίες πρόκειται θεσμικώς και εμπροθέσμως να καταθέσει στη διαδικασία της διαβούλευσης.                 .     Παρακαλούμε  θερμά  όσους  συναδέλφους επιθυμούν, να συνεισφέρουν με παρατηρήσεις – προτάσεις επί των σχεδίων των κωδίκων αποστέλλοντάς τις στο email της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος eisag@otenet.gr μέχρι και την 10η Απριλίου 2019.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας 

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου
       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών