Αριθμ. Πρωτ.: 141 – 18/6/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αγαπητοί συνάδελφοι, 

     Την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάγκη εκ νέου τροποποίησης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  ορισμένες από τις οποίες είχαν αποτυπωθεί σε προγενέστερες επιστολές μας, η επιτάχυνση ψήφισης στη Βουλή των σχεδίων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και της Δικαστικής Αστυνομίας, η εκ νέου αύξηση οργανικών Θέσεων Εισαγγελικών λειτουργών και η υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει την Ε.Ε.Ε. για τα σχέδια νόμων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της Ένωσής μας.

     Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα της θεσμικής μας ανεξαρτησίας, της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας μας και της επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης,  και λάβαμε την διαβεβαίωση των κ.κ. Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης ότι θα προωθείται κάθε δίκαιο αίτημά μας.

     Κατόπιν αυτών καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.(eisag@otenet.gr) προτάσεις τροποποίησης άρθρων του Π.Κ., του Κ.Π.Δ. και των λοιπών γενικών και ειδικών νόμων προς αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή υπηρεσιακή τους ενασχόληση προκειμένου η Ένωση να τα προωθεί στις αντίστοιχες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίζει να προωθεί τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.