39 2/7/2019

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά από εξουσιοδότηση που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2019, προτίθεται να συγκροτήσει άμεσα πενταμελή επιτροπή, η οποία θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί προτάσεις και παρατηρήσεις για την εφαρμογή των νέων Κωδίκων (Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) και θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα συμπεράσματά της. 

       Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή ή να την πλαισιώσουν επιβοηθητικά  να προβούν σε σχετική δήλωση αποστέλλοντας fax στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (eisag@otenet.gr) μέχρι και την 10η Ιουλίου 2019.

       Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να υποβάλουν από σήμερα και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, αναγράφοντας ως τίτλο στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ», ώστε να διευκολύνεται η συγκέντρωση του υλικού.

Στιγμιότυπο 2019-07-03, 10.42.14 π.μ.