28 – 01/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

      Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 488 του Ν. 4781/2021  η προθεσμία των δηλώσεων Περιουσιακής μας Κατάστασης με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1/1/2020 έως και 31/12/2020 και ετήσιες του έτους (χρήση 2019), παρατάθηκε έως την 31/3/2021.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.