ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

Τις παρατηρήσεις μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο αρχείο