Αριθμ. Πρωτ : 89/5-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25-2-2018 συνεδρίασε σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του ως εξής:

Πρόεδρος :  Μιχαηλίδης Ελευθέριος , Εισαγγελέας Εφετών.

Αντιπρόεδρος : Ευάγγελος Μπακέλας, Αντεισαγγελέας Εφετών.

Γενικός Γραμματέας : Κέλλυ Θεολογίτου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Λάλλη Ροζαλία, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ταμίας: Σωτήριος Μπουγιούκος,  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μέλη: Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου,  Σπυριδούλα Σταυράτη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Στέλλα Μολδοβάνη, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους για την μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της 25-2-2018, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την ενότητα και σύμπνοια των μελών της Ένωσης.

Tα μέλη του ΔΣ της Ε.Ε.Ε., με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η εκλογή τους:

  • διακηρύσσουν  προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Έλληνες Εισαγγελείς επιτελούν το καθήκον τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με προσήλωση στο Σύνταγμα, στις Αρχές του  Δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,
  • τονίζουν για μια ακόμη φορά τη σημασία της θεσμικά κατοχυρωμένης  ανεξαρτησίας των εισαγγελικών λειτουργών και ζητούν απ’ όλους να εκφράσουν έμπρακτα το σεβασμό τους σ’ αυτή και  προτίθενται να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση:
  • της ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα στην Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα,  
  • της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του εισαγγελικού έργου,
  • της βέλτιστης ανάδειξης και διεκδίκησης των αιτημάτων του Εισαγγελικού κλάδου,
  • της υποβολής νομοθετικών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας,  
  • της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης.

Το Δ.Σ. προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο του αναμένει τις προτάσεις και την εποικοδομητική κριτική των συναδέλφων για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

 

  Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών