72 – 9/12/2019

ΠΡΟΣ : Τους Εισαγγελείς, μέλη της Ένωσής μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

       

       Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας θα διεξαχθούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.

        Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ποσό των 30 ευρώ στο Ταμείο της Ένωσης ή καταθέτοντάς το στον υπ’ αριθμ. 988 – 002101-046711 λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην Τράπεζα ALPHA BANK και να αποστείλουν αντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης μαζί με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο e-mail της Ένωσης (eisag@otenet.gr)   σύμφωνα με το άρθρο 8 § 4 του Καταστατικού.

b4c98372-f57d-4d0d-aeef-e01cc448ea21