Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, θα διεξαχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας και το ποσό των 30 ευρώ στο Ταμείο της Ένωσης.
Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην περιφέρεια, μπορούν να καταθέσουν το ποσό αυτό (30 ευρώ) στον υπΆ αριθμ. 988 – 002101-046711 λογαριασμό της Ένωσης, που τηρεί στην Τράπεζα ALPHA BANK  και το αντίγραφο αυτής της κατάθεσης να αποστέλλεται μαζί με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο fax  210 8254211,   σύμφωνα με το άρθρο 8 § 4 του Καταστατικού, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                      O  Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Τζαβέλλας                                 Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών