ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι, μετά από ενημέρωση από την Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, σχετικά με ανοιχτή εκδήλωση με θέμα το Ασφαλιστικό, που διοργανώνεται από τις Δικαστικές Ενώσεις και άλλους επιστημονικούς φορείς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συγκλήθηκε την 25-1-2016, προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή του ή μη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη συμμετοχή του στην εκδήλωση αυτή.

.                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                           Ο Πρόεδρος                         O Γεν. Γραμματέας

               Κωνσταντίνος Τζαβέλλας           Δημήτριος Ζημιανίτης
                Αντεισαγγελέας Εφετών          Αντεισαγγελέας Εφετών