Αριθμ. Πρωτ. : 68-9/7/2021

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Αγαπητοί συνάδελφοι,

       ———

      Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 66-5/7/2021 ενημέρωσής σας, σας γνωρίζουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως κ. Σπυρίδων Παππάς συναντήθηκε στις 8/7/2021 με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ και συζήτησαν τα ζητήματα που ανέκυψαν με τις διπλοεγγραφές ασφαλισμένων Εισαγγελικών Λειτουργών. Ο κ. Διοικητής κατανόησε το πρόβλημα που υφίσταται και δήλωσε ότι θα μας ενημερώσει εγγράφως ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε αμφότεροι.

        Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.