Προς Όλους τους Εισαγγελείς, Μέλη της Ενώσεώς μας

Αθήνα, 15/01/2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υποψηφίων μετά την ανακήρυξή τους από το Δ.Σ. της Ενώσεως :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΑΤΑΛΗ Μαγδαληνή ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΗΣ Ευάγγελος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ Νικόλαος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ευσταθία ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΛΙΑΜΠΑ Κυριακή ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ Χαράλαμπος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Νικόλαος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΠΑΓΙΑΣ Σωτήριος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΜΠΟΤΣΑ Θεοδώρα ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ρούσσος- Εμμανουήλ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΤΙΝΤΙΚΑΚΗ Μαρία ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ Βασίλειος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΟΥΒΑΣ Γεώργιος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008 για τις εκτός Αττικής Εισαγγελίες και την Κυριακή 2 Μαρτίου 2008 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά. Το σχετικό εκλογικό υλικό στις εκτός Αττικής Εισαγγελίες θα αποσταλεί έγκαιρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του καταστατικού μας « Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία. Από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα έξι (6) προέρχονται από Εισαγγελικούς Λειτουργούς του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, από αυτούς δε, δύο τουλάχιστον είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, τα υπόλοιπα δε τρία (3) μέλη προέρχονται από Εισαγγελικούς Λειτουργούς του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ή του Αρείου Πάγου, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τον ανώτατο βαθμό, δηλαδή Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών ».

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 4 και 19 παρ.2 του καταστατικού, κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για τα υποψήφία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ για τα υποψήφια μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μέχρι και δύο (2) σταυρούς.

Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για την διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Εισαγγελίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ευσταθία Καπαγιάννη

Εισαγγελέας Πρωτοδικών