Αριθμ. Πρωτ. : 2/5-1-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

————-

 

(Α) Σας γνωρίζουμε ότι με ηλεκτρονική επιστολή τους της 5-1-2016 υπέβαλαν την παραίτησή τους από το ΔΣ της ΕΕΕ οι : (i Π. Αδάμης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, (ii) Γ. Νούλης, Αν. Γεν. Γραμματέας του ΔΣ, (iii) Ι. Παναγόπουλος, Ταμίας, (iv) Ε. Σωτηροπούλου και (v) Α. Παπαματθαίου, μέλη του ΔΣ, επικαλούμενοι «λόγους απτόμενους της λειτουργίας του δ.σ. ως συλλογικού οργάνου και δη του τρόπου λήψεως αποφάσεων επί θεμάτων μείζονος σημασίας για τον κλάδο», χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση.

(Β) Για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, σας γνωρίζουμε ότι με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) εστάλη το Σάββατο 2-1-2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΕΕ, σχέδιο Ανακοίνωσης της Ένωσης αναφορικά με την διάταξη του άρθρου 65 Ν 4356/2015, με την οποία προβλέφθηκε κατ’ εξαίρεση μη εφαρμογή της απαγόρευσης αποδεικτικής αξιοποίησης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων σε υποθέσεις διερευνώμενων από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Με την ίδια ηλεκτρονική επιστολή τασσόταν προθεσμία υποβολής σχολίων από τα μέλη του ΔΣ μέχρι τη Δευτέρα 4-1-2016, ώστε να εκδοθεί στη συνέχεια η Ανακοίνωση. Η διαδικασία αυτή –σημειωτέον- είναι η σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα ακολουθούμενη επί συναφών περιπτώσεων. Σχόλια υπέβαλε εντός της προθεσμίας δις ο Πρόεδρος του ΔΣ και κανένα άλλο μέλος του ΔΣ. Συνακόλουθα, τη Δευτέρα 4-1-2016, από τη Γραμματεία της ΕΕΕ εκδόθηκε η σχετική Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου .

(Γ) Την εσπέρα της Δευτέρας 4-1-2016, με ηλεκτρονική επιστολή του (e-mail) προς τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ, ο Ταμίας Ι. Παναγόπουλος, διατύπωσε αντιρρήσεις για την έκδοση της πιο πάνω Ανακοίνωσης, επικαλούμενος άγνοιά του περί αυτής και διαφωνία με το περιεχόμενό της. Ακολούθησε, την επομένη, η υποβολή κοινής δήλωσης παραίτησης των προαναφερθέντων μελών του ΔΣ.

(Δ) Το Προεδρείο του ΔΣ θέτει τα παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ προ των ευθυνών τους, ενόψει της εν εξελίξει διαδικασίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ και υπενθυμίζει ότι ως δικαστικοί λειτουργοί είναι καίριο να ενεργούμε με γνώμονα τη σοβαρότητα, την αίσθηση ευθύνης έναντι του κλάδου, οι δε ενέργειες των μελών του ΔΣ να κατατείνουν στους υλοποίηση των στόχων του άρθρου 2 του Καταστατικού μας, απαλλαγμένες από άλλες σκοπιμότητες.

 

 

           Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

   Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                           Δημήτριος Ζημιανίτης        

   Αντεισαγγελέας Εφετών                           Αντεισαγγελέας Εφετών