30 – 23/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

            ———

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε να επιδοτήσει με το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ τη συμμετοχή των  παιδιών  συναδέλφων σε κατασκηνώσεις, μία εκ των οποίων είναι η κατασκήνωση «SPORTS VILLAGE Athitaki», στο Γραμματικό Αττικής (τηλ. επικ. 210.3619408 – 210.3635710 – 210.3611492) που υποδέχεται παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

      Οι  κατασκηνωτικές περίοδοι της ανωτέρω κατασκήνωσης, τις οποίες θα επιλέξουν οι γονείς -συνάδελφοι με απευθείας και άμεση (λόγω περιορισμένων θέσεων ειδικά για τις πρώτες περιόδους) επικοινωνία τους με τη διεύθυνση αυτής (και με την υπόμνηση ότι είναι μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος) είναι διάρκειας 11 ημερών και ειδικότερα:

Α. περίοδος:  16/06/2019-27/06/2019   και   27/06/2019-08/07/2019,
Β περίοδος:   9/07/2019-20/07/2019     και   20/07/2019-31/07/2019,
Γ περίοδος:   01/08/2019-12/08/2019   και    12/08/2019-23/08/2019.

    Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  απευθείας στην ανωτέρω κατασκήνωση και θα γνωστοποιηθούν στα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ (210-8254211), το αργότερο μέχρι τις 6/6/2019.

        Το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα 350 ευρώ ανά παιδί, εκ των οποίων η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα καλύψει το χρηματικό  ποσό των 200 ευρώ (ανά παιδί). Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής και υπέρβασης της εγκριθείσας δαπάνης θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

        Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη συμμετοχή των  παιδιών  συναδέλφων σε κατασκηνώσεις της Βορείου Ελλάδος.

2d6009d5-ba29-4f0c-8464-5578d331a5b7