Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων κατάργησης,  ως αντισυνταγματικών, διατάξεων του Ν 4093/2012, σε συμμόρφωση με όσα έκρινε το Δικαστήριο του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, με την υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφασή του.
Η ενέργεια αυτή καταγράφεται ως εκδήλωση πλήρους συμμόρφωσης της Πολιτείας στα αιτήματα του συνόλου των δικαστικών λειτουργών και στη συναφή δικαστική απόφαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος διατηρεί την ελπίδα ότι ανάλογη θα είναι η ανταπόκριση των Πολιτειακών οργάνων, όσον αφορά στην ικανοποίηση και των επίκαιρων, εκκρεμών θεσμικών αιτημάτων των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

               Ο Πρόεδρος                                    O Γεν. Γραμματέας

        Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                     Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                     Εισαγγελέας Πρωτοδικών