Αγαπητοί Συνάδελφοι,

         Επί του σχεδίου νόμου « Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις » ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. ενεχείρισε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη έγγραφο του Δ.Σ. της     ΄Ενωσής μας , το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής :

        « Επί του σχεδίου Νόμου “ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις ”, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση, παρατηρούμε, ότι πέραν των θετικών διατάξεων του και ειδικότερα την πρόβλεψη κατευθύνσεως εισαγγελικών λειτουργών και την ανάθεση της διεύθυνσης αυτής σε Εισαγγελέα Εφετών, περιλαμβάνει και δυσμενή ρύθμιση για το σύνολο των δικαστικών λειτουργών. Ειδικότερα:   Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου “ Λοιπές και Μεταβατικές Διατάξεις ”, το οποίο δεν υπήρχε στο κείμενο που δόθηκε στη διαβούλευση, και στο άρθρο 33 που αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ορίζεται ότι : “Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μεταθέσεως. Η διετία υπολογίζεται από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Κατ εξαίρεση , επιτρέπεται η μετάθεση και πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για σοβαρούς, υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους η αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ”. Θεωρούμε, ότι η διάταξη αυτή θέτει εκποδών το κριτήριο   της αρχαιότητας, αφού θέτει σε δυσμενέστερη θέση τους αρχαιότερους, έναντι των   νεώτερων , δικαστικούς λειτουργούς, αφού επί μία διετία θα στερούνται του δικαιώματος της μετάθεσης σε θέση που επιθυμούν, την οποία και θα καταλαμβάνει νεώτερος συνάδελφός τους. Η δυσμένεια αυτή που επιφυλάσσεται στους αρχαιότερους δικαστικούς λειτουργούς επιτείνεται και από τη παρ. 1 περ. δ του άρθρου 50 Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, σύμφωνα με την οποία δικαστικός λειτουργός μετατίθεται αν υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο ή εισαγγελία περισσότερο από πέντε έτη. Η ανωτέρω θέση απηχεί όχι μόνο τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΄Ενωσής μας, αλλά και αυτές της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων μας.

          Ενόψει αυτών προτείνουμε : Να παραμείνει ως έχει η διάταξη του άρθρου 50 παρ 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. »

         Για το ζήτημα αυτό θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με τον κ. Υπουργό την επόμενη εβδομάδα.

         Σε ουδεμία περίπτωση μπορούμε να προδικάσουμε οτιδήποτε.   Ωστόσο ευελπιστούμε , ότι το θέμα που ανέκυψε με την τροποποίηση του άρθρου 50 παρ. 3 «του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» μπορεί να έχει ευνοϊκή έκβαση , αφού τόσο η επιχειρηματολογία του εγγράφου μας , όσο και αυτή που θα αναπτύξουμε προφορικά παρέχουν επαρκή ερείσματα για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος όλων των συναδέλφων.

          Με την ευκαιρία αυτή, σας υπενθυμίζουμε, ότι την 28-11-2010 θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση της Ενώσεώς μας. Η Γενική Συνέλευση, που είναι το κυρίαρχο όργανο μας και ο χώρος , στον οποίο όλοι οι συνάδελφοι ελεύθερα αναπτύσσουν τις απόψεις τους. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στην ΄Ενωσή μας , που τόσο χρειάζεται αυτή την εποχή. Ο διάλογος και η κριτική για τα πεπραγμένα αποτελούσαν πάντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.