ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

         Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μας, θα διεξαχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.

         Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο πενήντα ευρώ (50) που θα πρέπει να κατατεθεί  –  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του καταστατικού – μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη. Η δήλωση υποψηφιότητας μπορεί και να αποσταλεί και με FAX στο 210 8254211.

                          Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

      Ο Πρόεδρος  κ.α.α.

       Ο Αντιπρόεδρος

 Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

    Αντεισαγγελέας Εφετών

    Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

    Αντεισαγγελέας Εφετών