Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

   Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 166/19-12-2016 ανακοίνωσής μας σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 373/2016 Απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία δέχθηκε την αίτησή μας περί  αναστολής υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ακύρωσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που μας υποχρέωνε προς τούτο.

   Επειδή, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν υποχρεούμαστε εισέτι στην  υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

   Ακολουθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών