Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. με αφορμή την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ανακοινώνει τα εξής:

          Η κρισιολόγηση δικαστικών αποφάσεων οιουδήποτε δικαστηρίου ή συμβουλίου αποτελεί δικαίωμα του καθενός, ωστόσο έχουν σημασία ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται, ο χρόνος εντός του οποίου γίνεται και κυρίως το πρόσωπο που τις διατυπώνει, ιδίως δε αν είναι εκπρόσωπος θεσμικού φορέα.

          Στην προκειμένη περίπτωση οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, πέραν του ύφους και του περιεχομένου τους, είναι ατυχείς διότι δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στην απόφαση της Ολομέλειας και προκαταλαμβάνουν αρνητικά την κοινή γνώμη, η οποία μπορεί να διολισθήσει σε επικίνδυνες ατραπούς.

          Η αντίθεση με το περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης δεν δικαιολογεί κρίσεις απαξιωτικές για το όργανο που την εξέδωσε, πολύ περισσότερο όταν αυτές διατυπώνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ενώ δίνουν το έναυσμα στον κάθε πολίτη να εκφράζεται με ανάλογο τρόπο, όταν υπόκειται στις έννομες συνέπειες μιας δικαστικής απόφασης.

          Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. δηλώνει ότι τοποθετήσεις με ανάλογο περιεχόμενο, πέραν του ότι έχουν έντονη προσωπική χροιά και αποδοκιμασία για την Δικαιοσύνη, δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις των δύο συντεταγμένων λειτουργιών με περαιτέρω διακινδύνευση του κύρους αμφοτέρων.

                   Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

             Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος                             Ελένη Σκεπαρνιά

   Αντεισαγγελέας Εφετών                           Εισαγγελέας Πρωτοδικών