ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 30/09/2003
Στη συνάντηση των Προεδρείων των Ενώσεων μας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Ν. Φαρμάκη, τη Δευτέρα 29.9,2003, προβλήθηκαν με σαφήνεια τα επί μέρους αιτήματα μας και τονίσθηκε η ιδιαιτερότητα του μισθολογίου μας, το οποίο στηρίζεται σε σαφή συνταγματική διάταξη.

Ειδικότερα ζητήθηκε:
1.    Η άμεση αναπροσαρμογή του μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, το οποίο, λόγω και του επιδοματικού του χαρακτήρα, είναι το μόνο μισθολόγιο, που από το 1997 μέχρι σήμερα, είναι καθηλωμένο στις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής, οι οποίες και υπολογίζονταν μόνο επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος.

2.    Η σύσταση το ταχύτερο δυνατόν, ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα υποβάλλει μέχρι τον Ιανουάριο του 2004 αλλά και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα, έκθεση στην Κυβέρνηση και στη Βουλή, για την κατάσταση του μισθολογίου και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δικαστικών λειτουργών με συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Υπουργός, αφού βεβαίωσε ότι καμιά άλλη τάξη δεν θα τύχει ευμενέστερης αντιμετώπισης επιφυλάχθηκε, αφού εξετάσει τα στοιχεία που του υποβλήθηκαν, να διατυπώσει τις οριστικές του θέσεις στις αμέσως προσεχείς ημέρες Στον κ, Υπουργό επισημάνθηκε, ότι αν οι προτάσεις- αποφάσεις του δεν είναι σύμφωνες με την συνταγματική επιταγή και δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων μας θα προβούν σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες.

Σας καλούμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να είστε σε επαγρύπνηση και να στηρίζετε τις όποιες αποφάσεις μας.

Oι Πρόεδροι των Ενώσεων:
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Πρόεδρος
Δημ. Κυριτσάκης    ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πρόεδρος
Κ. Κουσούλης
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Πρόεδρος
Κων. Πετρόπουλος    ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος
Β. Μαρκής
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρόεδρος
Ευστάθιος Ροντογιάννης
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πρόεδρος
Κ. Μπακάλης