Αθήνα, 18/04/2007

Με αφορμή την χθεσινοβραδυνή επίθεση και τον αφοπλισμό του ειδικού φρουρού της οικίας του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Διαπιστώνουμε με έκπληξη την αδυναμία της πολιτείας να εξασφαλίσει τα στοιχειωδώς επαρκή μέτρα φύλαξης και προστασίας των προσώπων που – ως εκ της θέσεώς τους – εκπροσωπούν την δικαστική λειτουργία του κράτους. Και τούτο παρά το εξαιρετικό αυξημένο μέγεθος του ανθρώπινου αστυνομικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό.

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να εξετασθεί σε βάθος το συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για την αποφυγή στο μέλλον ανάλογων περιστατικών που ευτελίζουν την έννοια του κράτους και κλονίζουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών σ’ αυτό.

Τονίζουμε τέλος, για μια ακόμη φορά, ότι κάθε ενέργεια βίας ή απειλής σε βάρος δικαστικών λειτουργών – ακόμη και αν στρέφεται κατά των επικεφαλής των δικαστηρίων της χώρας – δεν πρόκειται να κάμψει ούτε κατ’ ελάχιστο το ηθικό και το σθένος τους να επιτελούν τα καθήκοντά τους με ευθυκρισία και θάρρος, πιστοί στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών