Αθήνα, 09/03/2006

Κατά την χθεσινή (8-3-2006) πρώτη συνεδρίαση του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα – με μυστική ψηφοφορία – ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήριος Μπάγιας Αντεισαγγελέας Εφετών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναπολέων Παντιώρας Εισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρυσούλα Μυλωνά Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Μητρουλιάς Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΗ: Ελευθέριος Μιχαηλίδης Αντεισαγγελέας Εφετών,
Κωνσταντίνος Σαμαράς Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Νικόλαος Μαρκάκης Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Ευσταθία Καπαγιάννη Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Ζωή Σμυρλή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μετά την συγκρότηση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικεντρώσει την δράση του στην κατά προτεραιότητα επίλυση των ακόλουθων θεμάτων:

Ευρεία και μόνιμη αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων.
Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.
Την άρση των περιορισμών στην λειτουργία του θεσμού, της αυτοδιοίκησης των εισαγγελιών και δικαστηρίων, που προσβάλλουν την αυτοτέλεια της δικαιοσύνης και τελούν σε πλήρη αναντιστοιχία με τις επιταγές του Συντάγματος.
Αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.
Θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση ως συντάξιμων όλων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
Επίσης αποφασίστηκε η ενεργή συμμετοχή της Ενώσεως στην επικείμενη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, με την προβολή και υποστήριξη τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων στα θέματα που αφορούν τον εισαγγελικό θεσμό και την δικαιοσύνη γενικότερα.