Αθήνα, 09/06/2008

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων – Δ.Ε.Ε. (International Association of Procecutors – I.A.P.) κ. Φρανσουά Φαλλέτι, με επιστολή του ( υπό ημερομηνία 3-6-2008 ) τοποθετείται – και εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Ε. – στο θέμα της πειθαρχικής δίωξης του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Σωτηρίου Μπάγια.

Ειδικότερα με την επιστολή αυτή:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Δεκεμβρίου 1948 του Ο.Η.Ε. (άρθρο 19): «Καθένας έχει το δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να υποστηρίζει κανείς τις απόψεις του, χωρίς παρεμβάσεις και να προσλαμβάνει και να διαδίδει ιδέες και πληροφορίες δια των Μ.Μ.Ε. χωρίς συνοριακούς περιορισμούς». Αυτή η παγκόσμια αρχή (όπως τονίζεται στην επιστολή) αποτελεί ένα από τους πλέον σημαντικούς σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/19 του Συμβουλίου της Ευρώπης (του οποίου η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος, όπως επισημαίνεται στην επιστολή): «Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι Εισαγγελείς έχουν ουσιαστικό δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, ιδεών, συνδικαλισμού και συνάθροισης. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες συζητήσεις αναφορικά με την νομοθεσία, τη διοίκηση της δικαιοσύνης και την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ενώσεις, χωρίς να υφίστανται λειτουργικές βλάβες λόγω της νόμιμης δραστηριότητάς τους ή της συμμετοχής τους σε νόμιμη ένωση».

Τονίζεται ότι η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων υποστηρίζει σταθερά κάθε μέλος της, του οποίου τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες φαίνεται ότι απειλούνται.

Ζητείται όπως οι απόψεις και αρχές, που περιλαμβάνονται στην επιστολή, να μεταφερθούν – με κάθε σεβασμό – στα μέλη του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την πειθαρχική αγωγή σε βάρος του (Προέδρου της Ε.Ε.Ε.) Σωτηρίου Μπάγια.
Από το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος