Αθήνα, 11/04/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του Προέδρου της, εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του τόσο στο πρόσωπό του, όσο και στην προσπάθεια του ιδίου για την αναβάθμιση του θεσμού της δικαιοσύνης.

Διακηρύσσει ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής [όπως ακριβώς έπραξε ο διωκόμενος Πρόεδρός μας], αποτελούν την πλέον ουσιαστική υλοποίηση της ανεξαρτησίας τους, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τα διεθνή κείμενα.

Διαβεβαιώνει τους συναδέλφους, ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την κατοχύρωση του δικαιώματός τους στην άσκηση κριτικής που αφορά γενικότερα προβλήματα της δικαιοσύνης.

Τέλος, δηλώνει ότι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, όπως και όλες οι Δικαστικές Ενώσεις, έχουν κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο και συνιστούν οργανικό στοιχείο της δικαστικής ανεξαρτησίας. Όλες δε οι προσπάθειές τους κατατείνουν στην ενίσχυση και τόνωση του κύρους της Δικαιοσύνης και των θεσμικών οργάνων της.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών