Προς τους  Εισαγγελείς μέλη της Ένωσής μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε, μετά την ανακήρυξή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, τα ονόματα των υποψηφίων για εκλογή τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,  κατά τις προσεχείς αρχαιρεσίες της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που θα λάβουν χώρα την 9 & 23-2-2014 :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑΜΗΣ  Παρασκευάς                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΔΟΥΒΑΣ Γεώργιος                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ  Δημήτριος                         Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΖΑΚΚΑ Παγώνα                                        Αντεισαγγελέας Εφετών
ΚΑΚΑΛΗ Σύρμω                                      Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ευσταθία                         Αντεισαγγελέας Εφετών
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ   Ανδρέας                            Αντεισαγγελέας Εφετών
ΛΑΛΛΗ Ροζαλία                                       Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Χαράλαμπος       Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΠΟΤΣΑ Θεοδώρα                                     Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος                                      Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης                       Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Αντώνιος                      Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΠΙΣΧΟΙΝΑ Αλεξάνδρα                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΠΟΛΙΤΑΚΗ Μαρία                                      Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΡΑΪΟΥ Ελένη                                               Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία                       Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος                      Αντεισαγγελέας Εφετών
ΤΖΩΝΗΣ Χαράλαμπος                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΨΥΡΗ Αικατερίνη                                         Αντεισαγγελέας Εφετών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ Ολυμπία                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή                                      Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος             Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία                  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Όπως σας ήδη έχει ανακοινωθεί, οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 στις εκτός Αττικής Εισαγγελίες και την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στις Εισαγγελίες Αθηνών και Πειραιώς.   Το σχετικό εκλογικό υλικό στις εκτός Αττικής Εισαγγελίες θα αποσταλεί έγκαιρα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 § 1 του Καταστατικού μας  : «Η  Διοίκηση   της Ένωσης  ασκείται  από Διοικητικό Συμβούλιο  που  αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία.  Από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα  έξι (6)  προέρχονται  από  Εισαγγελικούς  Λειτουργούς  του πρώτου  βαθμού δικαιοδοσίας, από αυτούς δε, δύο  τουλάχιστον είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών,  τα  υπόλοιπα δε τρία  (3)  μέλη προέρχονται από  Εισαγγελικούς  Λειτουργούς  του  δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ή του Αρείου Πάγου, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τον ανώτατο βαθμό, δηλαδή Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών ».
Σας υπενθυμίζουμε,  επίσης,  ότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 § 4 και 19 § 2 του Καταστατικού, κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι και δύο (2) σταυρούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

O Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                         Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών