Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Σχετικά με τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υποψηφίων μετά την ανακήρυξή τους από το Δ.Σ. της Ενώσεως  :

                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑΜΗΣ  Παρασκευάς                           ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΒΕΡΓΩΝΗΣ  Ευστάθιος                          ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΛΗ Μαγδαληνή                           ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  Μαρία                           ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ  Δημήτριος                        ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ευσταθία                          ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Ηλίας                     ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ  Δημήτριος                        ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΕΦΕΤΩΝ
ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ  Νικόλαος                          ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης                        ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  Ρούσσος-Εμμανουήλ                 ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Αντώνιος                        ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ  Ελένη                             ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος                       ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΕΦΕΤΩΝ

                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΟΥΒΑΣ   Γεώργιος                            ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ   Ανδρέας                          ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΑ Ανθούλα                              ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

        Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 για τις εκτός Αττικής Εισαγγελίες και την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.   Το σχετικό εκλογικό υλικό στις εκτός Αττικής Εισαγγελίες θα αποσταλεί έγκαιρα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του καταστατικού μας   « Η  Διοίκηση   της Ένωσης  ασκείται  από Διοικητικό Συμβούλιο  που  αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία.  Από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα  έξι (6)  προέρχονται  από  Εισαγγελικούς  Λειτουργούς  του πρώτου  βαθμού δικαιοδοσίας, από αυτούς δε, δύο  τουλάχιστον είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών,  τα  υπόλοιπα δε τρία  (3)  μέλη προέρχονται από  Εισαγγελικούς  Λειτουργούς  του  δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ή του Αρείου Πάγου, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τον ανώτατο βαθμό, δηλαδή Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών ».
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 4 και 19 παρ.2 του καταστατικού, κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για τα υποψήφία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ για τα υποψήφια μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μέχρι και δύο (2) σταυρούς.

                                                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                 Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

   Παναγιώτης Μπρακουμάτσος                     Ελένη Σκεπαρνιά
Αντεισαγγελέας Εφετών                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών