Αριθμ. Πρωτ. 190 – 23/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη τη δεινή υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα και τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης 36ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

———

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.