Αθήνα, 26/03/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος – με αφορμή αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που διαχρονικά, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς απορίες και προβληματισμούς σχετικά με μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση Εισαγγελέων και Δικαστών – ανακοινώνει τα ακόλουθα αιτήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα:

Να καθιερωθούν με νόμο μόνιμα, αξιοκρατικά και ασφαλή κριτήρια για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις) δικαστικών λειτουργών.
Να προβλεφθεί νομοθετικά ειδική και ουσιαστική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που αφορούν σε μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
Να καθιερωθεί ως πρωταρχικό κριτήριο για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή η σειρά επετηρίδας των δικαστικών λειτουργών. Σε περίπτωση δε που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι παράκαμψης της επετηρίδας, οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά και να αιτιολογούνται ειδικά.
Να προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα προσφυγής των δικαστικών λειτουργών στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για κάθε απόρριψη (ρητή ή σιωπηρή) αιτήματός τους που αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά – για τα οποία καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία – θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια της λειτουργίας του Α. Δ. Σ. και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία κλίματος ηρεμίας και ασφάλειας στις τάξεις των δικαστικών λειτουργών, με ευεργετικά αποτελέσματα στην συνολική λειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών