ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

        Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος –  σε εκτέλεση της απόφασης  της     ΄Εκτακτης   Γενικής  Συνέλευσης  της  19-1-2013  –   συγκαλεί   Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα το Σάββατο  30  Μαρτίου  2013  και  ώρα  11.00 π.μ.  στο  κτίριο  13 (ισόγειο)  των  Δικαστηρίων  της  Πρώην Σχολής  Ευελπίδων Αθηνών, με  θέματα :

α) Την περαιτέρω συνέχιση ή μη της αναστολής των κινητοποιήσεων του κλάδου και  β) Προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης ενόψει επικείμενης Αναθεώρησης του Συντάγματος.

       Επισημαίνεται  ότι  για  την  επίτευξη  απαρτίας  θα  πρέπει να συμμετέχει το ¼ των μελών μας, ήτοι 135 μέλη και ότι σύμφωνα με το άρθρο  6  του  καταστατικού μας,  κάθε  μέλος  της  Ε.Ε.Ε. μπορεί να αντιπροσωπευθεί  στη  Γενική  Συνέλευση, από άλλο μέλος που είναι παρόν και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία  κατατίθεται  πριν  την  συνεδρίαση  στο  Προεδρείο.   Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει  μέχρι  δύο  (2) από τα απόντα μέλη.  ΚατΆ εξαίρεση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται νΆ αντιπροσωπεύουν άλλο μέλος της Ενώσεως.

                        Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                  Ο Πρόεδρος                                    O Γεν. Γραμματέας

  Ρούσσος-Εμμανουήλ  Παπαδάκης             Δημήτριος Ζημιανίτης

    Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου             Εισαγγελέας Πρωτοδικών