Αριθμ. Πρωτ. 16 – 1/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα :  Έκδοση νέου κώδικα  (ΠΚ και ΚΠΔ) και διάθεσή του  στα μέλη της ΕΕΕ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

    Η άμεση  και έγκυρη ενημέρωση, όπως και η συνεχής υποστήριξη των μελών της, με την παροχή εύχρηστων εργαλείων για τη διευκόλυνση του έργου τους, αποτελούν προτεραιότητες  της  Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

     Στα πλαίσια αυτά η  Ε.Ε.Ε, το μήνα  Ιανουάριο του έτους 2022, προέβη,  στην έκδοση ενός βιβλίου που περιλαμβάνει τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά  τις τροποποιήσεις που επήλθαν  με το Ν. 4855/12-11-2021 και το Ν. 4871/10-12-2021 .

     Οι κώδικες θα αποσταλούν ταχυδρομικά στις εισαγγελίες προκειμένου να διατεθούν στους υπηρετούντες εισαγγελικούς λειτουργούς ενώ κατ’ εξαίρεση για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η παραλαβή θα γίνει ατομικά από την έδρα της Ένωσης (Πρώην Σχολή Ευελπίδων,  Κτίριο 16,   Γραφείο 204).

     Ευελπιστούμε οι κώδικες αυτοί  να καταστούν  καθημερινά χρήσιμο εργαλείο στην εκτέλεση του επίπονου έργου  μας.