Ζωντανή Μετάδοση

5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 έως 21.30 — 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 έως 13.30