ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 29η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε την 1-12-2013 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Διακηρύσσουν προς κάθε κατεύθυνση ότι ο θεσμικός Πυλώνας της Εισαγγελίας θα αποτελεί πάντα τον ισχυρό θεματοφύλακα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού.
Οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης παραμένουν απαράδεκτες, τα προβλήματα παραμένουν  άλυτα και οι Εισαγγελείς και Δικαστές αγωνίζονται με αυταπάρνηση προκειμένου να ανταποκριθούν και, πράγματι, ανταποκρίνονται, παρά τις συνθήκες αυτές, στην αποστολή τους.
Καλούν την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις δίκαιες προσδοκίες του Ελληνικού Λαού.
Καλούν, επίσης, την Πολιτεία να αυξήσει άμεσα τον αριθμό των θέσεων των Εισαγγελέων, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στη διαρκώς διογκούμενη δικαστική ύλη.
Καλούν την Πολιτεία να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε υπό συνθήκες πλήρους ασφαλείας και ελευθερίας, να επιτελούν το λειτούργημά τους.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί, το Δ.Σ. να ενεργοποιήσει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, τη διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού, όσον αφορά στα ασυμβίβαστα και κωλύματα για την εκλογή μελών του ΔΣ  της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και την παραμονή τους σε αυτό, καθώς και άλλες διατάξεις του Καταστατικού που τυχόν χρήζουν αναθεώρησης.
Η Γενική Συνέλευση, τέλος, καλεί τους Εισαγγελείς της χώρας να μετάσχουν στην Πανδικαστική Συγκέντρωση που έχει εξαγγελθεί από τις Δικαστικές Ενώσεις και θα πραγματοποιηθεί την 11-12-2013 και ώρα 13.00Ά μμ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών, με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των ακροατηρίων των ποινικών Δικαστηρίων από ώρας 12.00Ά-15.00Ά μμ.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας          Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών           Εισαγγελέας Πρωτοδικών