“Την 9-7-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαίοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπίνων Δικαιωμάτων κ. Χ. Αθανασίου. Στον Υπουργό τέθηκε το σύνολο των παγίων και τρεχόντων αιτημάτων και θέσεων της Ένωσής μας. Από πλευράς του Υπουργού καταγράφηκε πλήρης κατανόηση των αιτημάτων του Κλάδου, υπήρξε διαβεβαίωση περί ανάληψης κάθε δυνατής δράσης που τείνει στην ευόδωσή τους και εκδηλώθηκε εκατέρωθεν η πρόθεση έναρξης και διατήρησης διαρκούς, εποικοδομητικής συνεργασίας”.