42-26/7/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

     Την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάγκη τροποποίησης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  ορισμένες από τις οποίες είχαν αποτυπωθεί στις με αρ. πρωτ. 40 και 41-17/7/2019 επιστολές που είχαμε απευθύνει στους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και η ενίσχυση των εισαγγελιών με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, ώστε να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στο έργο τους.

    Η συνάντηση εκτυλίχθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Ενημερωθήκαμε από τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης ότι οι αλλαγές στους δύο Κώδικές θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας θα συνεχίσει να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις  για την αναμόρφωση των Κωδίκων αλλά και για την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων μας.

b07bc909-54b9-49f4-9a2b-df50ca4f0463