Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στα πλαίσια της διατύπωσης τεκμηριωμένων και επεξεργασμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν την λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και αφού έλαβε τις απόψεις των Διευθυνόντων των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση και αναβάθμιση των προανακριτικών τμημάτων των αντιστοίχων Εισαγγελιών και ειδικότερα για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

        Ειδικότερα για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κρίνει, ότι είναι αναγκαία Α) η απόσπαση τεσσάρων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ως γενικών προανακριτικών υπαλλήλων και Β) οκτώ οικονομολόγων με κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα : α) λογιστικής και ελεγκτικής β) χρηματοοικονομικής γ) φοροτεχνικών εφαρμογών και δ) οικονομικών υγείας.  Η επιστημονική κατάρτιση να αποδεικνύεται από αντίστοιχες σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, ενώ η εμπειρία να καταδεικνύεται από 5ετή προϋπηρεσία.

     Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητη η απόσπαση α) τριών γενικών προανακριτικών υπαλλήλων (αστυνομικών) β) δύο ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων (Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων) και γ) ένα οικονομικό επιθεωρητή.

        Η υλοποίηση της πρότασής  μας αυτής πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων, κυρίως αυτών που αφορούν τα οικονομικά εγκλήματα.

    Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

 Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών