Αριθμ. Πρωτ. 188 – 16/11/2020

Προς:

Τον  Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής των διατάξεων του Ποινικού  Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

     Σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις της ΕΕΕ και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχεδίων των διατάξεων του Π.Κ. και του Κ.Π.Δ.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.