ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤA ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ

Χριστίνα Β. Φασούλα
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Υφ’ όσον απόλυση: Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση,

την ανάκληση και την άρση της»   Εισήγηση