ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ ΕΙΣ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Αρχείο Παρουσίασεις > Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα

 

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ*

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο > ΕΙΣΗΓΗΣΗ αρθρο 33 ΠΚ 2021-ΕΕΕ