Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

———-

(Ι) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42/7-9-2015 Ανακοίνωσή μας, σας ενημερώσαμε ότι : (α) η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το έτος 2015 (χρήση 2014) ξεκίνησε την 27-8-2015 και λήγει την 26-11-2015, (β) Οι δηλώσεις υποβάλλονται προσωπικώς ή ταχυδρομικά στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3 Α του Ν 3213/2003 (Βασιλίσσης Σοφίας 11, 4ος όροφος, γρφ. 414, Αθήνα, ΤΚ 10671), (γ) τυχόν υποβληθείσες ήδη Δηλώσεις είτε στην πρώην αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ., είτε με χρήση του προηγούμενου εντύπου, θα θεωρηθούν έγκυρες και (δ) ότι αναμενόταν η αντικατάσταση του προηγουμένου εντύπου από νέο, με τροποποιημένο περιεχόμενο.
(ΙΙ) Ήδη, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12244/30-9-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ Β’ 2113), καθορίστηκε το περιεχόμενο (i) του νέου εντύπου της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ») και (ii) της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων που για πρώτη φορά οφείλουμε να υποβάλουμε στην ίδια αρχή και στην αυτή προθεσμία υποβολής και της Δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 229 Ν 4281/2014. Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα (a) το νέο έντυπο «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για το έτος 2015 και (b) το (νέο) έντυπο της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, τα δε νέα έντυπα διατίθεται, επίσης, για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων στα γραφεία της Ένωσης (Δικαστήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 204).
Η υποβολή των Δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ γίνεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α Ν 3213/2003 (καθημερινά 10.00’ πμ – 20.30’ μμ και Σάββατο 10.00’ πμ – 13.30’ μμ).
Εξαιρετικά, όσον αφορά στους συναδέλφους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η παράδοση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασής τους και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων τους, παρακαλούμε να γίνει στη Γραμματεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (κ. Ά. Σπύρου, τηλ. : 210-8222548) το αργότερο μέχρι την 23-11-2015, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος συγκέντρωσής και ομαδικής υποβολής τους στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
(ΙΙΙ) Τέλος, επισημαίνουμε ότι, κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 2 § 3 Ν 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 Ν 4281/2014, δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των δικαστικών λειτουργών (εν πάση περιπτώσει- τα στοιχεία εκείνα των Δηλώσεων που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του, δεν δημοσιοποιούνται, ακόμη και για τις κατηγορίες των υπόχρεων, για τις οποίες η δημοσιοποίηση επιτρέπεται κατ’ αρχάς).

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

         Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                    Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών