ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                Αθήνα, 2-6-2010

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Σήμερα 2 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες πανδικαστικές συγκεντρώσεις των Δικαστικών Λειτουργών όλων των Δικαστικών Ενώσεων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Σχολή Ευελπίδων) και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο) .

            Οι Δικαστικοί Λειτουργοί εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη δυσμενή οικονομική μεταχείρισή τους από την Πολιτεία με την υποβάθμιση της συνταγματικής τους θέσης και της κοινωνικής τους αποστολής.

           Αποφάσισαν δε την κλιμάκωση των αντιδράσεών τους αν η Πολιτεία δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.-

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου

Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Γεώργιος Φαλτσέτος

Πρόεδρος Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Νικόλαος Αγγελάρας

Πρόεδρος Ένωσης  Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος