176 – 30/10/2020

ΠΡΟΣ: τον  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

      Ενόψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου με τίτλο « ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Σ.Δ.Α.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» και κατά το μέρος    που αφορά τα άρθρα 65 επόμενα, στα οποία προβλέπεται η ενοποίηση των  υφιστάμενων θεσμών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και ορίζονται τα κάτωθι: «Στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών υπηρετούν τέσσερις (4) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για θητεία τριών (3) ετών, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν έξι (6) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, από τους οποίους οι πέντε (5) επιλέγονται από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ο ένας (1) από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης», εκθέτουμε τα ακόλουθα:

      Υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς στο τμήμα της εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση συνολικά εννιά (9) εισαγγελικοί λειτουργοί και ειδικότερα ένας (1) Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, που συνεπικουρείται από  οκτώ (8) εισαγγελικούς λειτουργούς  του πρώτου βαθμού (Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών) από του οποίους επτά (7) στην Αθήνα και ένας (1) στη Θεσσαλονίκη   και στα τμήματα της εισαγγελίας διαφθοράς (Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται μόνο στη εδαφική περιφέρεια των αντίστοιχων Εφετείων) απασχολούνται συνολικά δέκα ( 10 ) εισαγγελικοί λειτουργοί  και ειδικότερα δυο (2) Αντεισαγγελείς Εφετών  (ένας στην Αθήνα και ένας στη Θεσσαλονίκη) που συνεπικουρούνται από οκτώ (8) εισαγγελικούς λειτουργούς του πρώτου βαθμού, από τους οποίους έξι (6) στην Αθήνα και δυο (2) στη Θεσσαλονίκη.

      Σύμφωνα δε με τον κατατεθέν νομοσχέδιο,  ενώ η αρμοδιότητα του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος εκτείνεται πλέον σε όλη την επικράτεια και για τα κακουργήματα και συναφή εγκλήματα που χειρίζονταν μέχρι σήμερα ο Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, προβλέπεται ότι θα υπηρετούν στο τμήμα  Οικονομικού  Εγκλήματος συνολικά δεκατέσσερις (14) εισαγγελικοί λειτουργοί (τέσσερις τακτικοί και τέσσερις αναπληρωτές Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Εφετών και έξι Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών), γεγονός που καθιστά, εκ των πραγμάτων προβληματική τη λειτουργία του υπό σύσταση Τμήματος, λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του. Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα χειρίζονται, πλην των φορολογικών και οικονομικών αδικημάτων, το σύνολο των κακουργημάτων που διαπράττουν οι βουλευτές, οι γραμματείς υπουργείων,  οι δήμαρχοι, οι καθηγητές των Α.Ε.Ι, οι διοικητές και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ καθώς και  όλοι οι υπάλληλοι  σε όλη την επικράτεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό πρέπει ο συνολικός αριθμός των εισαγγελικών λειτουργών που θα στελεχώσουν το τμήμα οικονομικού εγκλήματος, να ανέλθει σε αριθμό αντίστοιχο  των ήδη υπηρετούντων και η αρμοδιότητα τους να καταστεί συντρέχουσα με την αρμοδιότητα των κατά περιφέρεια Εισαγγελέων Πρωτοδικών,  ώστε να μπορέσει το τμήμα αυτό να λειτουργήσει στοιχειωδώς, με ανάλογη κατανομή των θέσεων των  εισαγγελικών λειτουργών που θα το στελεχώσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά  και  με αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει.

      Θέμα επίσης θα δημιουργήσει και η σχετική πρόβλεψη για την επιλογή των εισαγγελικών λειτουργών που θα συνεπικουρούν τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος από τις οικείες ολομέλειες των εισαγγελιών. Φρονούμε ότι η επιλογή αυτών θα πρέπει να γίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, άλλως από τους Διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, οι οποίοι εκλέγονται  από την Ολομέλεια της  οικείας Εισαγγελίας, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα  Οικονομικού Εγκλήματος.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.