Αριθμ. Πρωτ.:145/15-11-2016

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα μισθοδοσίας)    

                                                

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1161/1-11-2016 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ιδίως σε ότι αφορά το υπ’ αριθ. 5 χωρίο αυτής που σας αφορά ως εκκαθαριστές μισθοδοσίας και συντάξεων Δικαστικών Λειτουργών από το έτος 2016 και εντεύθεν, προκειμένου να διενεργούνται εφεξής και για το μέλλον, ιδίως από 1/01/2017, απευθείας από εσάς οι εκκαθαρίσεις αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος μας μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών μας  χωρίς την μεσολάβηση των ΔΟ.Υ. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών