Αριθμ. Πρωτ. 15 – 5/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

   ———

       Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος την Παρασκευή 19-2-2021 θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημέρωση – συζήτηση αποκλειστικά για συναδέλφους μέσω του                e-presence με θέμα την νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν,  μέχρι την  Πέμπτη                          11-2-2021, εκδήλωση ενδιαφέροντος με το  ονοματεπώνυμό τους και την μνεία ”δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση της 19-2-2021”  στην ακόλουθη  διεύθυνση ηλ. ταχ.:

<<conferences@hellenic-fiu.gr>>

      Για την ασφαλέστερη επικοινωνία, θα πρέπει η διεύθυνση αποστολής  να μη χρησιμοποιείται στην εφαρμογή ΤΑΧΙS από άλλο πρόσωπο εκτός του συμμετέχοντος. 

Δοκιμαστική σύνδεση θα διενεργηθεί την Τρίτη 16-2-20021 και ώρα 17.00.

     Οι σχετικές προσκλήσεις θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.