Αριθμ. Πρωτ. 192-25/11/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

       Αγαπητοί συνάδελφοι,

       ———

     Σας γνωστοποιούμε σχετική ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican για το ομαδικό ασφαλιστήριο που αφορά τις καλύψεις των συναδέλφων που επιθυμούν να ενταχθούν. Σε ότι αφορά τους ήδη ασφαλισμένους για τους οποίους ισχύει κανονικά η ασφαλιστική τους κάλυψη, θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση για το ύψος των ασφαλίστρων της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, μετά από συμφωνία των Δικαστικών Ενώσεων με την ασφαλιστική Interamerican. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στα τηλέφωνα της εταιρείας.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.