Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν οι συνημμένες αιτήσεις α) Ακύρωσης της υπ’ αρ. 1846 οικ./13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3300/13.10.2016) και β) Αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεώς μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την  προσωρινή διαταγή για την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέχρι την δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

           Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών