Αγαπητοί συνάδελφοι,

επειδή ενδέχεται, όσοι ασκείτε διοίκηση να αντιμετωπίσετε πρακτικά θέματα στην διαχείριση της πρόληψης του νέου ιού, επικοινωνούμε μαζί σας για να μοιραστούμε την πληροφόρηση που λάβαμε και σχετίζεται με μέτρα που υιοθετήθηκαν από φορείς του δημοσίου και παρακαλούμε να διοχετεύστε την πληροφορία και σε όποιον κρίνεται ότι την χρειάζεται.

Κάποιες υπηρεσίες απελευθέρωσαν τους υπαλλήλους με εργασία εξ αποστάσεως (εφόσον είναι εφικτή), διατηρώντας έναν υπάλληλο ανά τμήμα και ανά εβδομάδα.

Για τις υπηρεσίες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως έχει εφαρμοσθεί η εκ περιτροπής εργασία,  σε κύκλους τεσσάρων εβδομάδων δηλαδή ο κάθε υπάλληλος να επαναλαμβάνει την υπηρεσία του μετά πάροδο τριών εβδομάδων (κάθε υπάλληλος θα εργάζεται μία εβδομάδα στις τέσσερις), διότι έτσι  θα υπάρχει  περιθώριο να εμφανισθούν τα συμπτώματα, οπότε εάν κάποιος νοσήσει,  να μην επαναλάβει άμεσα την εργασία και έλθει σε επαφή με άλλους.

Κάποιες υπηρεσίες, που διαθέτουν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, διαιρούν το προσωπικό σε  ομάδες (ανάλογα με το δυναμικό της υπηρεσίας) και επαναλαμβάνουν το προαναφερόμενο σύστημα.

Εάν κάποιος γνωρίζει και άλλα πρακτικά μέτρα πρόληψης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Σας παρακαλούμε να διατηρήσουμε εξ αποστάσεως επικοινωνία και να ενισχύσετε την διασπορά κάθε χρήσιμης πληροφορίας, με σκοπό την διευκόλυνση την αντιμετώπισης της κρίσης.

Επίσης εάν νομίζετε,  ότι μπορεί η ΕΕΕ να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνείτε τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικά  με όποιο μέλος της ΕΕΕ θεωρείτε κατάλληλο.

Καλή δύναμη και καλή αποκατάσταση της ομαλότητας.

Με συναδελφικές ευχές
Άννα Ζαΐρη