Αριθ. πρωτ:85/18-1-2016

Προς τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ Μαρία Πολιτάκη Εισαγγελέας Πρωτοδικών (μέλος) ,Γεώργιος Δούβας Εισαγγελέας Πρωτοδικών (μέλος), Αλεξάνδρα Πίσχοινα Εισαγγελέας Πρωτοδικών (Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας), Θεοδώρα Μπότσα Εισαγγελέας Πρωτοδικών ( Ταμίας ) , διευκρινίζουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:
Η από 15/1/2016 έγγραφη πρόσκληση για συμμετοχή σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων με την Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα «αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη και κράτος δικαίου », που φέρει το λογότυπο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, συντάχθηκε και απεστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους συναδέλφους μας και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με επιμέλεια του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Ένωσής μας, χωρίς να ερωτηθούμε για το περιεχόμενο της. Αυτό, κατά την άποψή μας, αποτελεί υπέρβαση της δικαιοδοσίας διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας της Ένωσης που παρέχεται στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα , από τα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Ως εκ τούτου , η όποια άποψη ή κρίση (συνδικαλιστική ή επιστημονική) αποτυπώνεται σε αυτήν την πρόσκληση- ανακοίνωση , είναι σεβαστή μεν, προσωπική δε (των υπογραφόντων) . Στη διευκρίνιση αυτή προβαίνουμε διότι εκτιμήσαμε πως , η χρήση του λογότυπου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, στο συγκεκριμένο κείμενο , ακόμη και μετά την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με την οποία απαλείφθηκε η φράση «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» , είναι ικανή να δημιουργήσει στον αναγνώστη εσφαλμένη εντύπωση ότι , περιστατικά, κρίσεις και απόψεις που αποτυπώνονται σε αυτό, (ιδιαίτερα στις παραγράφους 3η και 4η) , υιοθετούνται από το σύνολο των μελών του ΔΣ.

Οι υπογράφοντες
Μαρία Πολιτάκη Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Μέλος

Γεώργιος Δούβας Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Μέλος

Αλεξάνδρα Πίσχοινα Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Θεοδώρα Μπότσα Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Ταμίας