Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

———-

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3 Α του Ν 3213/2003, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν 4281/2014 (υπό τη Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής), αρμόδιας για την υποβολή των Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το έτος 2015 (χρήση 2014) ξεκινά την 27-8-2015 και λήγει την 26-11-2015 (λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως την 26-8-2015 και της πρόβλεψης 3μηνης προθεσμίας για την υποβολή των Δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ από την προθεσμία αυτή).

Οι δηλώσεις υποβάλλονται προσωπικώς ή ταχυδρομικά στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» (Βασιλίσσης Σοφίας 11- 4ος όροφος γρ. 414, 106-71 Αθήνα), όμως ενόψει του ότι η Επιτροπή προσανατολίζεται στην τροποποίηση του εντύπου που έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.hellenicparliament.gr > Οργάνωση κ΄ Λειτουργία > Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης > Έντυπα Δηλώσεων Υπόχρεων), συνιστάται να αναμείνουν οι συνάδελφοι, ώστε να υποβάλουν τη Δήλωσή τους με χρήση του τυχόν νέου εντύπου, το οποίο θα σας αποσταλεί με νεότερη Ανακοίνωσή μας.

Επισημαίνεται ότι τυχόν Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που οι συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλλει με χρήση του προηγούμενου εντύπου θεωρούνται έγκυρες, τυχόν άλλες δε υποβληθείσες στην μέχρι πέρυσι αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, θα διαβιβαστούν από αυτήν στην ήδη αρμόδια Αρχή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Για το χρόνο συγκέντρωσης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των συναδέλφων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών θα ακολουθήσει, εν ευθέτω, νέα Ανακοίνωσή μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 

           Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                            Δημήτριος Ζημιανίτης          

Αντεισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών